LES NOSTRES QUOTES

 

Adult total

44,50 €/mes
 • De 16 a 65 anys
 • Ús complert de la instal·lació
 • Horari complert de la instal·lació
 • Matrícula 59,40 €
 • IVA inclòs
 • Inscriu-te

Gent gran

28,55 €/mes
 • Més de 65 anys
 • Ús complert de la instal·lació
 • Horari complert de la instal·lació
 • Matrícula 40,15 €
 • IVA inclòs
 • Inscriu-te

Permanència

42 €/mes
 • Contracte de permanència de 4 mesos
 • De 16 a 65 anys
 • Us complert de la instal·lació
 • Horari complert de la instal·lació
 • Matrícula 15 €
 •  IVA inclòs
 • Inscriu-te

Familiar

92,50 €/mes
 • Quota vàlida per a parelles amb fills menors a 16 anys
 • Ús complert de la instal·lació
 • Horari complert de la instal·lació
 • Matrícula 79,55 €
 • IVA inclòs
 • Inscriu-te

 

totes les nostres quotes

Informa't de totes les nostres quotes i preus dels diferents serveis d'Aquaroquetes